The Girl with the Red Scarf

פרק 22

ההודעה של איליאס שמכעיסה את אסיה מזרזת את תהליך הלידה. לאחר הלידה אסיה שבה לבית הוריה. איליאס רוצה להחזיר את אסיה ואת תינוקם, הביתה, לבית הוריו. הלין נעזרת בכוחות נוספים כדי להשפיע על איליאס.