The Girl with the Red Scarf

פרק 18

אוסמן נשאר בבית חולים אחרי אירוע הדקירה. אסיה לא מאמינה שגיסה בגד באשתו. לאסיה ואיליס יש תור לרופאה והלין עושה תרגיל כדי שאיליאס יאחר לתור. זאפר מספר לאמו את האמת אודות הדקירה.