The Girl with the Red Scarf

פרק 16

אייצ'ה סוחטת את אוסמן שיקנה לה מכונית ואיפק עולה על זה. הלין והבנים מגיעים להחלטות לגבי העסק. אסיה נפגשת עם נרמין שמספרת לה שהיא אחותו של איליאס. איפק מחכה לבעלה שיחזור מהעבודה.