The Girl with the Red Scarf

פרק 15

אסיה מתנפלת על האופנוע בעצבנות. איליאס ועומר מדברים על העסק החדש שהלין מציעה. זאפר מבקר את איליאס בבית החולים. טהיר שופך את לבו בהיותו שיכור והזוג עוזב את הבית. אסיה מקבלת שיחת טלפון מסקרנת.