The Girl with the Red Scarf

פרק 8

אסיה בורחת מהבית בריצה והמשפחה מחפשת אותה.
הם מגלים שאסיה הייתה שקט ושונה בהתנהגותה כי היא בהריון. אליאס מחליט לחזור לעיר וחוטף את אסיה בניגוד לרצונה מהבית. אליאס מציע נישואים לאסיה.