Johnny and the Knights of the Galilee

פרק 13

ג'וני ושימי מבקרים את איתמר בישיבה בצפת ושומעים על הגאווה שלו ביכולת לנצח את יצר הרע. שימי מתוסכל כי איבד את הפרנסה שגרמה לו להרגיש גברי ונחשק, וג'וני מסרב להתנצל על בחירותיו, מבלי להבין כי הוא עומד לפגוע ביקרים לו מכל.