Johnny and the Knights of the Galilee

פרק 12

שימי מתחיל עבודה חדשה כמתקין מזגנים, אך מתקשה להסתגל לשגרה האפורה. עופרה, הלקוחה הקבועה של ג'וני, רוכשת את מטע התפוחים של הודיה ומתכננת להרוס אותו. איתמר נעלם, ולמעט שרה'לה איש אינו מבחין בחסרונו...