Johnny and the Knights of the Galilee

פרק 11

מפגש של איתמר ולקוחה מסתיים במקום אליו לא חשב שיגיע. אילנית מתקשה להפריד את החיים האישיים והמקצועיים, בעוד ששימי מאמין שהיא בוגדת בו, וממשיך לעקוב אחריה. ג'וני מנסה להסביר להודיה מה היה בינו לבין יעל, אבל רק הולך ומסתבך.