Johnny and the Knights of the Galilee

פרק 10

המלחמה נגמרה אך העשן שהותירה מסרב להתפזר. קייס נכנע ומסביר לחלי שמדובר במלחמה אבודה, איתמר בטראומה ואבוד במושב. ניר חוזר עם תכנית למכור את המטע ולעבור למרכז הארץ, וג'וני מפנה את האנרגיה בחזרה לעסק ולמלחמה בשימי ואילנית.