Johnny and the Knights of the Galilee

פרק 9

המלחמה נמשכת וכופה על כולם להישאר במקלטים. המתח גואה במרחב הסגור כשג'וני והודיה מעוררים זיכרונות בין הארגזים, קייס וחלי מובכים מהלילה הקודם, וכניסתה של הזמרת אפרת גוש שהגיעה לשמח את התושבים, רק מוסיפה שמן למדורה.