Haziran Gecesi

פרק 1

בעל הבית של האבין בא לבקש את שכר הדירה. חברתה של האבין מציעה לה עבודה שתעזור לה להתפרנס. האבין ולאלה מגיעות למסיבה של עסקנים בה יש אורח פוליטיקאי. בראן מגיע לביקור מולדת קצר. בראן והאבין נפגשים בנסיבות מפוקפקות. קומרו מקבלת שיחה הרת גורל ממשקיע שמתכוון להרוס את תכניותיה לגבי בעלה.