Micki at the Safari

תחרות ריצה

תחרות הריצה השנתית הגיעה והצב בטוח שאין לו סיכוי לנצח. כדי להסביר כמה קשה להסתובב עם בית על הגב, מיקי הופכת את חיותא וברוך לצבים.