Micki at the Safari

החסה של חיותא

מיקי מגלה שכל החיות בספארי אוכלות חסה. כמובן שזה עוד רעיון גרוע של ברוך חיותא שמיקי מוכרחה לעצור. האם תציל מיקי את התפריט של הספארי?