Micki at the Safari

המפקח בא

מיקי נרגשת, הדוכן של סבא נתי זכה במקום הראשון בתחרות. מפקח גני החיות מגיע להעניק את הפרס, אבל ברוך וחיותא בטוחים שהוא מגיע כדי לסגור את הספארי.