Micki at the Safari

סוף דב הכל טוב

הדב נעלם ממאורתו, מיקי וסבא נתי יוצאים למבצע בילוש נועז כדי לגלות לאן מובילות עקבותיו של הדב האבוד. ברוך וחיותא מגיעים להפריע בחיפושים.