Micki at the Safari

האפצ'י של סבא נתי

סבא נתי חולה ומתעטש בלי סוף. מיקי מגיעה להחליף אותו בדוכן הפופקורן. בדיוק אז מחליטים ברוך וחיותא להקים דוכן מתחרה. הפופקורן הטוב ינצח!