Micki at the Safari

קוף אחרי בן אדם

מישהו לקח את כל הפופקורן והשתייה מהדוכן של סבא נתי. מיקי מחליטה לחקור את החיות בספארי כדי לפתור את התעלומה ולהחזיר את הציוד האבוד למקומו.