Michal Haktana Tonton

כיפה אדומה והזאב

סבתא ציפי מכינה לטונטונים תלבושות של כיפה אדומה והזאב. טונטון מתבייש להודות שהוא פוחד מזאבים ומיכל עוזרת לו להבין שגם גיבורים גדולים לפעמים מפחדים.