Ma Me Moo with Uncle Haim

הטרקטור

דוד חיים רוצה לנסוע על טרקטור. בעזרת טלוויזיית הקסמים יגלה הדוד חיים מה ההבדל בין טרקטור למכונית ולמה הכובע של פופיק יכול לקלקל את הנסיעה.