Ma Me Moo with Uncle Haim

הלולנית

בזמן שדוד חיים מגלה מהיכן מגיעות הביצים, חומדים פנצ'ר ופופיק חביתה משלהם... למה לתרנגולת יש תספורת מצחיקה והאם בובו יזכה לאכול שקשוקה - הכל בפרק שכולו בלול.