Ma Me Moo with Uncle Haim

הדבוראי

גילי השכנה רוצה להכין עוגת דבש לקראת החג. כדי להשיג את הדבש שולחת טלוויזית הקסמים את הדוד חיים לכוורות מלאות דבורים ושירים בפרק מתוק, מתוק.