Ma Me Moo with Uncle Haim

הכבאי

בובו והדוד חיים רוצים להפוך ללוחמי אש אמיצים ולהילחם בשריפות. יחד עם אשי בן אישוני הכבאי, הם מנסים ללמד גם את פנצ'ר ופופיק שהאש היא דבר מסוכן.