Wake Up with no Make Up

ברוכים הבאים

קולקטיב המחסן מתמודד עם יריב קשה בגמר ב"מערה". אביה החורג של אבריל מתנצל בפניה על מה שעשה ומבטיח שיעשה הכול להחזיר את המחסן. ריקרדו מבקש גם ממרקו שיסלח לו, אך הוא מתרחק ממנו.