Wake Up with no Make Up

בגידה

לטיסיה מוכנה לעשות הכול כדי להביס את אבריל וחבריה ב"מערה". הלילה הגדול מגיע, ו"לנוע, לשיר, לנוע" מכינים ל"קולקטיב המחסן" הפתעה לא נעימה, שמאלצת אותם לשנות תוכניות. לטיסיה מגלה לאבריל סוד רגע לפני שהיא עולה להופיע.