Wake Up with no Make Up

אהבות

ריקרדו מספר לאבריל שמרקו שילם את הקנס על המחסן. במחסן מתכוננים לערוך מסיבה גדולים, וחוספינה מצלמת את כולם מספרים על האהבה הראשונה שלהם. אבריל הולכת עם מרקו לעזור לו באודישן שלו. לטיסיה מאיימת על איוואן שלהקתה לא תעלה על במה אחת עם "קולקטיב המחסן". קלרה מגלה שריקרדו השתמש בייפוי הכוח שלו לקחת משכנתה על המחסן.