Wake Up with no Make Up

מחיר

היחסים בין מרקו ללטיסיה ממשיכים להדרדר כשהיא ממשיכה ללחוץ עליו בעניין אבריל. הלהקה מגיעה ל"מערה" לקראת ההופעה ומגלה שהמתחרה שלה הוא "לנוע, לשיר לנוע". מרקו משלם את הקנס כדי שיהיה אפשר לפתוח את המחסן שוב.