Wake Up with no Make Up

שותפים

ריקרדו שוב מנסה לשכנע את סוניה לקחת את המחסן מאבריל, אך לשווא. תומאס מספר ללטי שאבריל וחבריה עומדים להופיע ב"מערה". פולשים מגיעים למופע הראשון של הלהקה במחסן. הלהקה מקבלת תאריך להופעה ב"מערה".