Wake Up with no Make Up

האתגר

כל החבר'ה במחסן עורכים אודישנים שנראים בהתחלה ככישלון, אך אט-אט המזל מתחיל להאיר להם פנים והם מוצאים אנשים מוכשרים שיצטרפו לקולקטיב. בעלי החוב של ריקרדו לוחצים עליו לא מסכימים לחכות חודשיים.