Sratim Mehasfarim 2

דירה להשכיר

בבית דירות המאוכלס בחיות עליזות התפנתה דירת העכבר. חיות חדשות באות לבחון את הדירה המוצעת להשכרה. אלגוריה חכמה שעניינה הטבע האנושי ומהות החיים בצוותא. פרשנות חזותית חדשה ומשעשעת לסיפור שכל ילד בישראל גדל עליו.