Pilots Wives

פרק 98

עמית מאיים על איתמר. לדורון יש חדשות לספר למשפחה. הילי מעלה זכרונות מאביב. זוהר מבשר להילי שיש חדשות בחיפושים. ורדה מספרת לדניאלה ואריק את האמת.