Pilots Wives

פרק 41

תמי מאושרת שהיא ונעמי הפכו לחברות. נעמי מודיעה בלית ברירה לאיתן המרצה שהיא עוזבת את הלימודים. איתן מסרב שהיא תעזוב. עמית מבין שדמיטרי מאוהב בקרן, ומאיה מוזמנת לארוחה אצל דורון.