Pilots Wives

פרק 27

עמית לא מצליח להוציא לפועל את מזימתו להשכיב את קרן. מאיה ודמיטרי חושדים שעמית שם לקרן חומר כלשהו במשקה, ומבקשים ממנה לעבור בדיקת דם. אריק מספר לדניאלה שלתמי יש בעיות פוריות.