Pilots Wives

פרק 25

יובל, שבוגד בהילי עם דניאלה, מתקשה להסתכל עליה. הילי רוצה לספר להורים על החלילים שגילתה בפרו, אך דורון אומר לה שתרד מהסיפור. יפתח מתעודד מהעובדה שהוא ותמי חונכים רופא חדש.