Pilots Wives

פרק 21

מאיה מוצאת סרבל קרוע בארון הבגדים של איתמר, התואם את הראיות שאורי נתן לה. מאיה, שנמצאת במתח נוראי, שואלת את איתמר אם היה לו חלק בחבלות המטוסים, ומראה לו את כל הראיות נגדו.