Pilots Wives

פרק 18

עמית מכניס את דמיטרי למעצר ומשחרר אותו בעקבות בקשתה של קרן. דמיטרי לא מעריך זאת, אבל אוזר אומץ ומתוודה בפני קרן על אהבתו כלפיה. דניאלה מנסה לסכסך בין גילת ונעמי.