Pilots Wives

פרק 14

קרן מזייפת חתימה בשביל דמיטרי, על מנת שיוכל ללמוד בזמן הצבא. עמית מגלה זאת ומאיים על קרן שיספר על כך לזוהר. נעמי מתנצלת על הנזק שגרמה לאייל, והוא סולח לה.