Pilots Wives

פרק 8

נעמי ודניאלה יוצאות יחד לבילוי בבר, ולפי התכנית של דניאלה, עמית מתחיל עם נעמי והיא נענית לו, אך ברגע שהוא שולח ידיים, היא הודפת אותו ומרגישה נורא. נחשון מלשין על דמיטרי.