Pilots Wives

פרק 6

עמית וקרן יוצאים יחד לבר. עמית משתכר ומפלרטט עם קרן, וקרן עוזבת את המקום. יובל מגלה שהילי היא בתו של מפקד הטייסת. נעמי משקיעה מאמצים בעסק שלה, בעזרת תמיכתה של גילת.