Pilots Wives

פרק 2

המעורבות הרגשית של מאיה בחקירה נותנת את אותותיה, והיא עומדת בפני סילוק מן הטייסת. נעמי מעוניינת להגשים את עצמה ולפתוח עסק משלה, אך אייל לא תומך בה.