תותית 3D: פרק 7
Strawberry Shortcake's Berry Bitty Adventures

לעשות כמיטב יכולתנו

הדוור חוטף עטשת ואביבית ותותית מתנדבות להעביר חבילה מיוחדת שנשלחה לכבוד יום הולדתו של מר צרצר. החבילה צריכה להגיע בדיוק ביום הולדתו של מר צרצר. תותית מבטיחה שהחבילה תגיע בזמן ויוצאת על האופנוע שלה, אולם כאשר היא מתקרבת לאזור היא מגלה שהיתה בלילה סערה ששברה את הגשר. תותית נאלצת לחזור הביתה ולהבין שלעתים אנחנו לא יכולים לעמוד בהבטחות שלנו, ואנחנו יכולים לעשות רק כמיטב יכולתנו.