תותית 3D: פרק 4
Strawberry Shortcake's Berry Bitty Adventures

מי מחליף את הצבעים?

האוכמן התינוק משנה את הצבעים של כל הדברים וגורם לבלבולים רבים בארץ תות. תותית מתנדבת לשמור עליו למשך יום אחד וביום הזה היא מנסה לגרום לו להבין את תוצאות מעשיו וללמד אותו להשתמש בכוח הקסם שלו, כך שיועיל לתושבי ארץ תות ולא יזיק להם.