Ninja Turtles: The Next Mutation

מי צריך אותה

כאשר ונוס לוכדת מישהו בטעות בתוך שדה כוח, הצבים מתחילים להטיל ספק בתרומתה לקבוצה, ונזכרים בשגיאותיה הרבות מהעבר. ואז כשהם כבר משוכנעים שעדיף להם בלעדיה, הם מגלים שוונוס נלכדה על ידי חיילי הדרקון!