Ninja Turtles: The Next Mutation

שחרר את ליבי - חלק ב'

רפאל משכנע את הצבים שמכיוון שערפדים שותים דם אנושי, הם בעיה של בני האדם, וכך הצבים מחליטים להפר את רצונם של ונוס וספלינטר ולהחזיר את ליבה של ום-מי. תוכנית מצוינת, חוץ מבעיה אחת – הערפדים נחושים בדעתם לחסל את ונוס.