Ninja Turtles: The Next Mutation

כמו אחים

העימות המתמשך בין רפאל ודונטלו שוב מגיע לידי פיצוץ; אך הפעם גם מיכלאנג'לו ולאונרדו נגררים לתוך הסכסוך. הוויכוח בין הצבים מתלהט ואף מתחיל לגלוש לריבים מהעבר, עד שרפאל מחליט לעזוב את החבורה אחת ולתמיד.