Ninja Turtles: The Next Mutation

האורח

לאחר שדירתו נשרפה, חברו של ספלינטר לשחמט נאלץ לעבור לגור אצל הצבים. לא רק שעל הצבים להסתיר את זהותם מהזקן העיוור, אלא מסתבר שהקושי האמיתי הוא להסתדר עם מגוון המוזרויות שלו!