Ninja Turtles: The Next Mutation

הדרקון הטוב

כאשר אחד מחיילי הדרקון מציל את חייה של ונוס, הצבים נאלצים לבחון מחדש את דעתם לגבי הדרקונים. כעת כשהדרקון ה"טוב" מנסה לברוח מלוכד נפשות הדרקונים שעוקב אחריו, ונוס רוצה לעזור לו – אך רפאל עדיין חשדן ומסרב לשתף פעולה.