Ninja Turtles: The Next Mutation

האויב של האויב שלי

כאשר צבי הנינג'ה מצילים איש חסר בית ממתקפת חיילי הדרקון בסנטרל פארק, הם מוכים בתדהמה. האדם הכחוש, המסכן והמפוחד הזה הוא לא אחר מאשר אויבם הוותיק, אורוקו סאקאי! מי נקם בלוחם-הדגול-לשעבר הזה ומה הדרקונים רוצים ממנו?