Ninja Turtles: The Next Mutation

זכייה לא צפויה

כשמיכלאנג'לו מוצא כרטיס לוטו זוכה, הוא בטוח שימיו בביוב הסתיימו. יש רק כמה מכשולים קטנים בדרך אל הפרס הגדול: שאר צבי הנינג'ה קופצים על העגלה ומציעים מיליון דרכים משלהם לבזבז את הכסף, ומסתבר גם כי הבעלים המקורי של הכרטיס הוא לא אחר מאשר סילבר החלקלק.