Ninja Turtles: The Next Mutation

הכל במשפחה

בזמן ריצת בוקר שגרתית בתעלת הביוב, הם מגלים צב תינוק מגזע נדיר במרתף ביתו של צייד פורע חוק ומטורף בשם בון-סטיל. מהר מאוד מסתבר שגם צבי ענק מהלכים ומדברים הם חיה שהוא שואף להפוך לגזע נכחד!