Ninja Turtles: The Next Mutation

כסף וזהב

כאשר מספר בנקים בניו יורק נשדדים בזה אחר זה, צבי הנינג'ה מגלים שנתיב הבריחה של השודדים עובר ממש קרוב לפתח ביתם... ושאלה לא סתם פושעים, אלא שודדי קונג-פו! מכאן הצבים כבר פשוט חייבים להתערב.